Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.Bajcsai római katolikus templom


Bajcsa a Szombathelyi Egyházmegyéhez tartozik. Az egyházmegye főpásztora: Dr. Konkoly István szombathelyi megyés püspök. A Zalaegerszegi Főesperesség Letenyei Esperesi Kerületéhez tartozunk, melynek esperese: Németh Károly, kerületi jegyzője: Harangozó Vilmos. Az Istentiszteleteket a Szepetneki (Szent Őrangyalok) Plébániájáról (8861 Szepetnek, Petőfi Sándor u.96. Tel.: 93/381-437) Ódor Imre Plébános Úr tartja.
A templom: Czigány István tervei alapján 1997-ben épült. Az egytornyú, kisméretű épület sikeresen ötvözi a hagyományokat a modern építészeti intuícióval. Hasáb alakú tornya a hajó tengelyéhez képest 45˚-kal elforgatott, hasonlóan kettőzött szentélyrészéhez. Utóbbi ezáltal élben végződik. Az eltérő irányultságú épületrészek izgalmas játékához társul a három-három függőlegesen kettőzött oldalablak, melyek felül a tetőhöz meredek fiók-tetőcskékkel csatlakoznak. Homlokzati előtere a toronnyal egyező szélességű, gúla alakú tetőrészét két egyszerű oszlop tartja. Dísztelen bejáratához négy lépcsőfok vezet. Berendezése hagyományos jellegű, Zábori Zoltán készítette főoltár-freskója a Magyarok Nagyasszonyát ábrázolja a magyar szentek társaságában. Tűzzománc sorozata Hertai Mária, üvegablakai id. Mohai Attila munkái.

A Nagyboldogasszony Templom eseményei


Általában kéthetente vasárnap délután 14 órától MISE, a plébános úr előre szól, ha ettől eltér. Olyan héten, ha nincs ISTENTISZTELET, akkor is 14 - 15 óra között vasárnapi litánián vehetnek részt az egybegyűltek. Minden héten csütörtöki nap, délután 17 – 18 óra között engesztelő ájtatatottságon lehet rész venni.

A Szűz Mária szobrot és rózsafűzért, mely a templom jobb oldalában foglal helyet a falunak ajándékozták a MEDUGORJE-ban járt négy zarándok: Takács Jánosné, Farkas Jánosné, Virovecz Józsefné, Paczári Árpádné.

2007-ben ünnepelhetjük a templomépítés 10 éves évfordulóját!