Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.Programunk része:
Mindennapos mese-vers
Mindennapos mozgásfejlesztés

Sajátosságaink:
Környezetismeret: szűkebb és tágabb környezetünk felfedezése, megismerése, természetvédelemre nevelés
Részt veszünk a madárbarát kertprogramban.

Célunk:
Az óvoda alapfunkciójának (óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő) megfelelően a gyermek és a családi igények kielégítése, az adott helyi sajátosságok figyelembevételével az önmagunk értékeit megtaláló pozitív beállítottságú, másik ember értékeit tiszteletben tartó, másokkal együttműködő egyéniség nevelése.

Napirend szerint dolgozunk, reggel 6 órától fogadjuk a gyermekeket, a reggeli 8.30-ig, utána foglalkozások a nagyoknak, kezdeményezések a kicsiknek, szabad játék 10 óráig (napi mozgás, mese-vers).
10 óra után időjárás függvényében fejlesztő tevékenységek, udvari játék 11.30-ig a kicsiknek, 12-ig a nagyoknak. Folyamatos ebéd után térnek pihenőre a gyermekek. A délutáni pihenő 14.30-ig tart a nagyoknak, s folyamatos felkelés után 15 óráig a kicsiknek. Uzsonna után szabadon választott tevékenység a csoportszobákban, illetve az udvaron az időjárástól függően 17 óráig.
A gyermek legalapvetőbb tevékenysége az egész nap folyamán a játék. Itt tanul meg kommunikálni, kooperálni, együttműködni társaival, itt tanulja meg az alapvető társasági szokásokat, szabályokat: alkalmazkodás, a társ akaratának érvényesülése, utasítások elfogadása, saját képességeinek kipróbálása. Játékidő alatt rajzolhat, gyurmázhat, vághat, körjátékozhat, egyéb fejlesztő jellegű tevékenységgel foglalhatja el magát (legózás, társasjáték stb.).
<< Előző (1. oldal)
/4
Következő >> (3. oldal)